Spolu-vyprávění biblických příběhů

Pořádá Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Termín:22. 04. 2024 – 06. 05. 2024
Místo konání:Praha
Cena:250 Kč za seminář

 
Seminář o dvou částech:
Vzdělávací program rozvíjí pedagogické dovednosti kreativního a názorného vyprávění příběhů dětem předškolního a mladšího školního věku při jejich aktivním zapojení. Program je zároveň specificky zaměřen na vyprávění biblických příběhů v souvislosti širšího literárního a kulturního vzdělávání dětí.
Jako specificky zaměřený program se zabývá kritérii výběru vhodného biblického textu a následně jeho literárnímu rozboru a způsobem zpracování pro převyprávění dětem. Při vlastním vyprávění aplikuje metody prožitkové pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta ve smyslu aktivace dětí v jejich účasti na vytváření dějiště, vyjadřování pocitů postav nebo při hledání asociačních a aktualizujících prvků příběhu. Vzdělávací program představuje také způsoby použití vhodného didaktického materiálu k vyjádření podstatných prvků příběhu.
Program nabídne dvě ukázky vyprávění příběhu ze Starého a z Nového zákona a dva workshopy, při kterých si účastníci vyzkouší práci s biblickým textem a připraví si vyprávění biblického příběhu podle vlastní volby. Součástí programu je společná diskuze s výměnou zkušeností mezi účastníky.
Při volbě příběhů seminář vychází ze souvislostí s roční dobou, blízkými svátky a potřebami konkrétní skupiny pedagogů podle jejich preferencí.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je naučit se zpracovat předlohu biblického textu vhodného příběhu do živého a interaktivního vyprávění při zapojení skupiny dětí do společného vytváření situačního obrazu daného příběhu a jeho následné individuální tvořivé reflexe.
Kontaktní email:pgcentrum@apha.cz
Kontaktní tel.:603 192 902, 734 262 294
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:jiné (ostatní akce)
předškolní vzdělávání
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:pedagogové volného času
speciální pedagogové
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ
vychovatelé školských zařízení
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Předpokladem účasti na semináři je dřívější seznámení s prožitkovými pedagogickými metodami podle Franze Ketta, včetně zvládnutí příslušné metodiky vyprávění příběhů.