Tvorba projektů hodnotové výchovy s užitím přírodnin a symbolů

Pořádá Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Termín:15. 01. 2024 – 29. 01. 2024
Místo konání:Praha
Cena:250 Kč za seminář

 
Seminář o dvou částech:
Vzdělávací program se zaměřuje na tvorbu výukových projektů pro děti předškolního a mladšího školního věku, rozvíjející jejich hodnotovou výchovu. Vychází z aplikace metod prožitkové pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta, orientované na odhalování hlubšího smyslu skutečností cestou od smyslového vnímání k tvorbě asociací a práci se symbolickým vyjádřením. Výsledné výukové projekty dětem pomohou k poznávání a osvojování si elementárních lidských hodnot.
Program obsahuje seznámení se základními teoretickými zásadami a postupy při vytváření odpovídajících výukových projektů, vhodné ukázky, společnou práci na vlastních projektech a diskuzi s výměnou zkušeností mezi účastníky.
Při volbě témat výukových projektů seminář vychází ze souvislostí s roční dobou, blízkými svátky a potřebami konkrétní skupiny pedagogů podle jejich preferencí.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je naučit se tvořit vlastní krátkodobé projekty hodnotové výchovy pro děti předškolního a mladšího školního věku s užitím metod prožitkové pedagogiky podle Franze Ketta.
Kontaktní email:pgcentrum@apha.cz
Kontaktní tel.:603 192 902, 734 262 294
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:předškolní vzdělávání
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
speciální pedagogové
pedagogové volného času
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Předpokladem účasti na semináři je dřívější základní seznámení s prožitkovými pedagogickými metodami podle Franze Ketta.