WEB 228 PROBLEMATIKA SVĚTOVÉ EKONOMIKY- webinář 23.01.2024, 08:30–11:45

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:23. 01. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Kurz seznamuje posluchače se světovou ekonomikou, s jejími prvky, vztahy, rozložením ekonomického potenciálu v jednotlivých regionech světa, základními tendencemi vývoje ve světové ekonomice a jejich vlivem na národní ekonomiky. Poskytuje základní informace o mezinárodních institucích, ekonomických centrech a jejich roli ve světové ekonomice a rovněž o integračních procesech ve světové ekonomice. Výklad zahrnuje charakteristiku a vymezení zemí centra světové ekonomiky, dále rozvojových zemí a centrálně plánovaných ekonomik a konečně i seznámení s problematikou komparace subjektů světové ekonomiky a vymezení postavení národní ekonomiky ČR) a integrace (EU) ve světové ekonomice.

Doplňující informace:

Cíl akce:Přehled o vývoji a stavu světové ekonomiky, jeho prvků, vztahů a problémů.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU