Webinář: Učební úlohy ve výuce ruského jazyka

Pořádá Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre

Termín:11. 04. 2024 – 18. 04. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:2200 Kč za seminář

 
Během webináře se seznámíte s pestrou paletou aktivit a tipů do výuky ruského jazyka na ZŠ a SŠ. Součástí bude i rozvoj klíčových kompetencí s využitím učebních úloh jako nástrojem pro rozvíjení myšlenkových operací žáků, spolupráce či kooperace žáků, schopnosti vyhledávat potřebné informace v učebnicích, literatuře či na internetu a v neposlední řadě k osvojování či rozšiřování probraného učiva). Charakteristika a příklady konkrétních učebních úloh vhodných do jednotlivých fází učebního procesu (např. motivace, expozice, fixace učiva), práce s s videonahrávkami různých žánrů a úrovní s využitím připravených modelových pracovních listů – důraz na rozvoj různých jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) a zejména řečových dovedností (poslech, psaní, ústní projev). Inspirativními webovými portály jako zdroji učebních úloh a mnoho dalšího.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je seznámit učitele ruského jazyka na ZŠ a SŠ s pestrými možnostmi využití učebních úloh ve výuce.
Kontaktní email:info@institut-letec.cz
Kontaktní tel.:792 429 385
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
kurz
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Webinář je rozdělen na dvě části a uskuteční se vždy odpoledne od 15:30 do 19:00.