ČJ 329 Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka a literatury 18.01.2024, 09:30–16:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:18. 01. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Obsah semináře vychází z požadavků RVP na rozvíjení klíčových kompetencí. Zohledňuje různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání vzdělávacích oblastí a průřezových témat s předmětem ČJL. Je vytvořen na základě poznatků získaných z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky. Nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, dovést je k porozumění textu, naučit je pracovat s krásnou literaturou, s odborným a publicistickým textem (lineárním i nelineárním), vyhledávat klíčové informace a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se s některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti. Seznámení s teoretickými poznatky výzkumů zaměřených na čtenářství, osobnost učitele, význam motivace, aktivizace žáků, kreativita při práci s textem. Tradiční a netradiční hodiny literární výchovy.                               Vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury triviální a manipulační, smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání, význam regionální literatury, literární soutěže, spolupráce s knihovnami, besedy s autory. Tvořivý přístup ke čtení a psaní.  Čtenářské strategie, čtenářské dílny.                                                                                                                                                                                      Praktická cvičení s vybranými texty: Práce s nelineárním textem, čtení s otázkami, čtení s předvídáním Práce s populárně naučným textem, s žurnalistickým textem atd.                  Podvojný deník – žákovské reflexe na četbu, literární dopisy, řízené čtení, skládankové čtení, pětilístek, diamant, grafické organizéry atd.                                                                   Vyhledávání klíčových slov (filtr) a podružných informací (cenzura), metoda INSERT, myšlenkové mapy, učíme se navzájem atd.                    V závěru proběhne evaluace, diskuse a sdílení zkušeností z praxe             

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je seznámit učitele s rozmanitými metodami, postupy a technikami, jejichž pomocí je možno rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gramotnost, vytvářet u žáků kladný vztah ke čtení, schopnost porozumění textu a jeho kritické hodnocení. Naučit je komunikaci s textem, hledat informace v různých typech textů, a to vše aplikovat samostatně v praxi.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně