Webinář: Jednoduché aplikace do výuky i pro přípravu učitele I.

Pořádá Contexta s.r.o. – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické centrum

Termín:20. 11. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:450 Kč za seminář

 
Na webináři si ukážeme mnoho jednoduchých aplikací, které velmi snadno použijete nejen při výuce, ale také při své přípravě do výuky, abyste ji měli hotovou rychleji a efektivněji.

Každý účastník webináře obdrží po jeho skončení handout se všemi aplikacemi, které probereme a také osvědčení o absolvování akce.

Účastník obdrží den před konáním webináře odkaz na tento webinář, který se bude konat přes MS Teams.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit se s jednoduchými aplikacemi, které nejen že oživí výuku, ale zároveň pomohou učitelům zjednodušit a zrychlit své přípravy
Kontaktní email:info@contexta.cz
Kontaktní tel.:728044952
Typ akce:seminář
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času
Poznámka:Termín konání: 14:00 – 15:30