Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ (1)

Pořádá Contexta s.r.o. – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické centrum

Termín:01. 12. 2023
Místo konání:Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský
Cena:1350 Kč za seminář

 
Chcete se seznámit s různými inovativními, kreativními a aktivizačními hrami a metodami? Chcete přijít na kloub tomu, jak je smysluplně zařadit do výuky, aby to bavilo nejen Vaše žáky, ale také Vás? Na praktickém semináři si vyzkoušíte nejrůznější aktivity pro napříč celou třídou, ve dvojicích, i malých skupinkách. Ukážeme si různé hry, aktivity, rozdělování do skupin, videa a různé portály, které usnadní život nejen vyučujícím, ale motivují i žáky. Součástí semináře bude i diskuse, jak různé hry a aktivity modifikovat tak, aby byly aktivity stále aktuální a pro žáky nové, ale aby byly také možné využít pro různé úrovně pokročilosti žáků.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vyzkoušet si praktické aktivity, oživit výuku a motivovat nejen své žáky, ale také sebe.
Kontaktní email:info@contexta.cz
Kontaktní tel.:728044952
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
pedagogové volného času
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Lektorka Mgr. Lucie Čechová