D 156 Jak Češi vidí své dějiny (od národního obrození po první republiku) 31.05.2024, 10:00–15:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:31. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
České dějiny 19. a první poloviny 20. století obsahují řadu událostí, které v národní paměti zanechaly stopy v podobě mýtů a stereotypů. Ty znamenají pro národní společenství základní orientační body pochopení vlastní pozice ve světě. Lektor přiblíží tyto příběhy a jejich proměny za pomoci vědeckých, publicistických i uměleckých děl a podrobí je spolu s účastníky semináře diskusi. Svatováclavská tradice (1 hodina) Husitský mýtus (1 hodina) Slavné (prohrané) bitvy (1 hodina) Národní obrození jako mýtus o zmrtvýchvstání (1 hodina) Český antiklerikalismus (1 hodina) Český panslavismus (1 hodina)

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je seznámit účastníky s různými interpretacemi klíčových okamžiků české historické tradice vymezeného období, aby je mohli využít ve své pedagogické praxi.    
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně