Robotika ve škole pro všechny – přehledný úvod

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:16. 01. 2024
Cena:1550

 

"Robotika ve škole pro všechny – překonávejme bariéry a objevujme kouzlo technologie společně!" Robotika není jen pro technické nadšence, ale každého, kdo se chce naučit nový způsob řešení problémů a rozvíjet svou kreativitu."

Popis kurzu

Naučíte se jak robotické hračky využít ve výchově a vzdělávání, k rozvoji kognitivních a motorických dovedností, které jsou základem pro technické vnímání a tvoření.

Díky moderním aktivním formám výuky zde získáte nástroje pro zlepšení polytechnické gramotnosti a motivace žáků k dalšímu vzdělávání v technické oblasti. Důraz je kladen na praktické procvičení probíraných témat.

Webinář je určen pro pedagogické pracovníky, kteří s roboty zatím nepracují = začátečníci, nechtějí se učit programovat v nějakém jazyku, ale chtějí roboty začít používat ve svém předmětu/se svými dětmi.


Cíl kurzu


Vzdělávacím cílem je rozvoj profesních kompetencí učitelů v oblasti digitální gramotnosti a robotiky prostřednictvím praktického seznámení se s ovládáním a programováním digitálních interaktivních pomůcek a robotických hraček.

Obsah kurzu v bodech

  • Motivační úvod do světa robotiky a automatizace – ukázky praktického využití robotických zařízení v běžném prostředí a nejnovějších trendů v dané oblasti. Vymezení pojmů a postupů.
  • Začínáme s robohračkami – přehled a představení nejjednodušších robotů, základní funkce, čidla, vlastnosti, co vše umí, různé varianty používaných podložek a různé možnosti zadávání příkazů, způsoby ovládání bez jakéhokoliv programování (off-line programování robotů typu Bee-bot, Blue-bot atd.).
  • Řešení prvních úkolů – řešení vybraných úkolů typy „hledej cestu dle zadání“ za pomocí jednoduchého „programování“ pomocí tlačítek na robotovi – individuální práce.
  • Skupinové aktivity – složitější postupy, které umožňují skupinovou práci, navazující aktivity a úkoly, kombinace více úkolů, základy programování prvních cyklů.
  • Ukázka zdrojů hotových příkladů – kde čerpat inspiraci pro jednoduché roboty, kde je možné se poradit a jak vymýšlet zadání či hledat již hotová zadání.
  • Srovnání a sebereflexe – hodnocení jednotlivých robotů, možnosti používání v různých předmětech (dle účastníků).

Prezenční kurz – MSMT-9090/2023-7-301.

Online webinář – bez akreditace.      


Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga