MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ napříč předměty (8x 45 min.)

Pořádá Mgr. Michaela Hlaváčová

Termín:16. 11. 2023
Místo konání:Praha
Cena:2100 Kč za celé studium

 
Na prakticky zaměřeném kurzu si vyzkoušíte v různých předmětech:

1) Nástroje a metody pro aktivizující hodinu s prvky mediální výchovy.

2) Práce s texty (vyvozování, ujasňování, předvídání, shrnování, vizualizace,

kladení otázek, představování, určování důležitých informací).

3) Rozvíjíme kritické hodnocení textu, jak ve třídě reagovat na dezinformace

a konspirace.

Lektorka Mgr. Michaela Hlaváčová
Odkaz na přihlášku: https://forms.gle/UMiFsj5hVKv1teEK9

Doplňující informace:

Cíl akce:Osvojit si nástroje a metody pro mediální vzdělávání žáků.
Kontaktní email:kurzy.misa@gmail.com
Poznámka k ceně:V ceně kurzu jsou zahrnuty učební materiály a nápoje.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
dílna
Oblast:český jazyk a komunikace
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ