Metodologie CLIL pro starší žáky – poslední 3 volná místa (8x 45 min.)

Pořádá Mgr. Michaela Hlaváčová

Termín:23. 11. 2023
Místo konání:Praha
Cena:2100 Kč za celé studium

 
Prakticky zaměřený kurz je určen pedagogům začínajícím s výukou CLIL, ale také pedagogům, kteří výukový přístup CLIL již uplatňují.

1) Objasníme si základní vymezení a specifika přístupu CLIL

2) Pomocí praktických ukázek CLIL v různých předmětech s následným

metodickým rozborem si osvojíte dovednosti pro vlastní výuku

3) Dozvíte se, jak si nastavovat reálné cíle, eliminovat rizika, jak

hodnotit žáky

Praktické ukázky budou připraveny tak, aby všichni odcházeli s potřebnými vědomostmi a množstvím tipů a inspirace do vlastní výuky.

Lektorka Mgr. Míša Hlaváčová

Doplňující informace:

Cíl akce:Získáte vědomosti a dovednosti pro výuku CLIL a dále tipy na materiály.
Kontaktní email:kurzy.misa@gmail.com
Poznámka k ceně:V ceně jsou zahrnuty inspirativní materiály do výuky a také nápoje.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
jiné (ostatní akce)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení