Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:15. 12. 2023
Cena:2290

 
„Kritické myšlení není vždy přesné, ale přesné myšlení je vždy kritické. “ 

– Milan Růžička

Naučte se využívat metody kritického myšlení ve svém životě i Vaší pedagogické praxi. Schopnost nahlížet na učivo v širším kontextu a podpořit v tom i své žáky usnadní proces výuky Vám i Vašim žákům. Jak na to?

 

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás prožitkový interaktivní seminář, kde Vám podrobně představíme metody kritického myšlení.

Seznámíte se s praktickými návrhy na implementaci těchto metod do výuky.  

Všechny metody si vyzkoušíte nejprve v roli žáků (na různých předmětech, s ohledem na různý věk a individuální možnosti reálných žáků).  V roli žáků budete i reflektovat jejich průběh.

V roli pedagogů pak budete jednotlivé metody analyzovat (zhodnotíte jejich výhody a nevýhody, posoudíte možnosti jejich použití a individualizace).

Přínosem pro Vás bude nejen vedení zkušenými lektory, ale i možnost opustit svou učitelskou „bublinu“ a podělit se o zkušenosti s jinými pedagogy. Výborné náměty často přinášejí učitelům právě kolegové z jiného stupně nebo typu škol.

Cíl kurzu

Posílit kompetence pedagogů k využívání metod kritického myšlení.  Zdokonalit schopnost vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení. Zlepšit efektivitu výuky, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů, mohli podat maximální výkon a byli schopni samostatného uvažování.

Obsah kurzu v bodech:

  • třífázový model učení (EUR) – fáze evokace, uvědomění si významu a reflexe; žáci si zapamatují učivo na delší dobu, jsou aktivnější ve vyučovacím procesu a více motivováni k učení;
  • Myšlenková mapa (Mentální mapa) – grafické uspořádání klíčových slov doplněné obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti, metoda využívána například k učení, plánování nebo řešení problémů;
  • metoda INSERT – ujasnění si důležitých informací z naučného textu, jedná se o pomůcku zejména pro aktivnější čtení, porozumění textu a pozdější rychlejší orientaci v textu;
  • Kooperativní bingo – lze využít jak pro úvodní průzkum, co o daném tématu žáci již vědí z dřívějška, tak pro průběžné či závěrečné opakování k danému tématu; kombinovaná spolupráce a soutěž;
  • Pětilístek – shrnutí informací a názorů do výrazů, které vystihují daný námět nebo o něm uvažují;
  • Desetiřádková pyramida -metoda sloužící k reflexi a shrnutí tématu;
  • diskusní metoda Ano-ne

Seminář je určen přednostně učitelům předmětů, v nichž  žáci pracují se souvislými odbornými texty (není tedy určen učitelům matematiky).

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU