Hry a činnosti pro prevenci agrese – preventivní práce s třídními kolektivy

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:06. 03. 2024 – 07. 03. 2024
Cena:5300

 

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.


Popis
kurzu


Vzdělávací program je určený těm z vás, kteří chcete pracovat
s třídními kolektivy s důrazem na prevenci agresivního chování žáků.


Seminář odpovídá na vaše otázky spojené se vzrůstajícím počtem
případů agresivity u dětí a mládeže a důsledky pro jejich další vývoj. Definuje
příčiny agresivního chování z hlediska
vlivů dědičnosti, rodinného
prostředí a společnosti. Přiměřené chování učitele při řešení těchto situací
může vést ke zmírnění vyhrocených
situací
.


Zaměříme se na interaktivní práci s aktivitami vhodnými pro
prevenci agresivního chování ve školní třídě.


Veškeré činnosti jsou vybrány tak, aby žáci:


 • zkvalitnili své vzájemné vztahy ve
  skupině;

 • si osvojili základy sdružování za
  účelem spolupráce ve skupině;

 • získali základní dovednosti nutné
  k vedení rozhovoru jako základnímu komunikačnímu prvku;

 • si uvědomili svou sounáležitost s&n

  Doplňující informace:

  Kontaktní email:infra@infracz.cz
  Kontaktní tel.:568 851 733
  Oblast:jiné (ostatní akce)