PP 580 Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole 19.01.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:19. 01. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Typy obtížných situací a jejich příčiny Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe účastníků Nástroje efektivního řešení obtížných situací Typologie obtížných lidí a jak s nimi jednat Kontrola emocí Empatie a zvládání námitek Strategie zvládání konfliktních situací Manipulace a obrana proti ní Asertivita – jeden z nástrojů při řešení obtížných situací

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem tréninku je rozvoj komunikačních dovedností pedagogických pracovníků pro efektivní zvládání obtížných situací a konfliktů ve škole. Účastníci se seznámí s druhy konfliktů a jejich příčinami, postupy jak je řešit. Naučí se předcházet zbytečným konfliktům, pracovat s emocemi a vzniklé konflikty řešit je konstruktivním způsobem. Naučí se rovněž metody řešení nejčastějších konfliktů mezi rodiči, žáky a učiteli. Po absolvování tréninku budou účastníci schopni komunikovat v situacích, které vnímají jako obtížné a řešit konfliktní situace.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně