Smlouvy ve školství – jak na ně?

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:18. 12. 2023
Cena:1490

 

"Získejte klíč k úspěšnému a bezpečnému uzavírání smluv ve školní praxi!"

Popis kurzu

Ať už jste pedagogický či nepedagogický pracovník, ekonom, účetní, vedoucí školy nebo školského zařízení či jen máte na starosti příspěvkové organizace, tento kurz vám poskytne komplexní informace o smlouvách a jejich uzavírání ve školní praxi.

Na kurzu se dozvíte vše důležité o různých typech smluv, jako jsou pracovní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, darovací smlouvy či přepravní smlouvy a další.

Probereme legislativu, týkající se uzavírání těchto smluv, a ukážeme si jejich vzory. Upozorníme vás na nejčastěji se vyskytující chyby a problémy spojené se smlouvami a naučíme vás, jak jim předcházet.

Obsah semináře

  • Legislativa
  • Forma smluv
  • Předcházení rizikům – revize
  • Veřejné rejstříky
  • Finanční kontrola
  • Evidence smluv a kontrola
  • Vzory smluv
  • Zákon o zadávání veřejných zakázek
  • Registr smluv

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ