Základy mentorských dovedností

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:10. 01. 2024 – 14. 03. 2024
Cena:12990

 


INFRA, s.r.o. ve spolupráci s Pedagogickým institutem, o.p.s. nabízí Základy mentorských dovedností.

Mentorské dovednosti jsou důležitou výbavou pro kolegiální podporu v rámci školy, a to nejen pro vedoucí pracovníky, ale i pro uvádějící učitele, vedoucí metodických orgánů či koordinátory školních vzdělávacích programů, ICT aj..

Tento seminář vám umožní získat přehled o dovednostech mentora a jejich uplatnění při mentorské práci. Dostanete možnost základní dovednosti procvičovat v konkrétních situacích.

Přínosem činnosti mentora ve škole je zlepšování schopnosti učitelů reflektovat svojí činnosti oblasti plánování, průběhu a výsledků vzdělávání. Podpora reflexe je jedním z nástrojů zlepšování kvality vzdělávání v hodinách.

Obsahem jsou především tato témata:

  • Charakteristiky kvality pedagogické práce, kritéria dobré učitelské práce, indikátory dobrého pedagogického výkonu.
  • Úloha a odpovědnost mentora, kompetence a mentorské dovednosti a etika činnosti mentora.
  • Mentorská sebereflexe, plánování osobního růstu.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení