WEB 195 Etika umělé inteligence – webinář 28.02.2024, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:28. 02. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Účastníci nejprve projdou stručný úvodem do oboru etiky (deskriptivní, normativní a aplikované).Tyto poznatky pak budou aplikovány na oblast umělé inteligence a s ní spojené etické výzvy. Kurz se přitom zaměří na aktuální a reálná morální dilemata spojená s využitím umělé inteligence v různých oblastech společenského života (zdraví, doprava, justice, hudba, vzdělání), příklady nastavení morálních hodnot AI a debatu, jak bychom měli algoritmy “moralizovat”. Neopomeneme ani diskuzi o možných důsledcích vzniku superinteligence, vyšší formě inteligence, která by na nás byla nezávislá, a rozebereme problém jejího dlouhodobého ovládání. V závěru kurzu bude primárně věnovaná pozornost otázkám a příkladům, jak umělá inteligence vstupuje do oblasti vzdělávání. Úvod: etika jako vědecká disciplína a možnosti její aplikace na oblast umělé inteligence (15 min.). Základy etiky umělé inteligence: reálná etická dilemata v různých oblastech společenského života, včetně vzdělávání (45 min.). Příklady nastavení morálních hodnot AI a otazníky pro budoucnost (45 min.). Debata o superinteligenci a výzvách, které může přinést (45 min.). Didaktické ukázky: praktické příklady pro pedagogickou praxi (30 min.).

Doplňující informace:

Cíl akce:Vstup do oblasti obecné etiky a etiky umělé inteligence. Představení aktuálních příkladů z oblasti výzkumu a vývoje AI a s nimi spojená morální dilemata. Didaktické uchopení poznatků.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně