2D a 3D geometrie na 2. stupni ZŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:13. 02. 2024
Cena:2390

 
,,Geometrii kritizovat nelze. Má vždy pravdu.”
– Paul Rand

Výuka geometrie vystavěná na abstraktnosti není pro mnohé žáky srozumitelná. Jak zbavit geometrii nálepky nepotřebného, nepochopitelného a nudného předmětu? Jak zatraktivnit její výuku a učinit ji pro své žáky lépe pochopitelnou a více zábavnou?
 
Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás seminář s praktickou dílnou zaměřený na rozvoj prostorové představivosti a polytechnického vzdělávání (PLV) v hodinách matematiky na 2. stupni ZŠ. prostřednictvím tzv. Magformers geometrie. Rozšířená hodinová dotace semináře (8 vyučovacích hodin) umožňuje se připraveným tématům věnovat více do hloubky. 
Přiblížíte si postupy objevování a vyvozování planimetrických a stereometrických poznatků pomocí práce se stavebnicí Magformers a speciálně vytvořenými didaktickými materiály (tzv. geometrické karty – 2D a 3D geometrie), které jsou mezi pedagogy velmi oblíbené.
Ověříte si důležitý a nenahraditelný princip cyklického uspořádání učiva geometrie, neboť na každé vyšší úrovni se opakuje, upevňuje a rozšiřuje obsah učiva.
Rozšíříte si didaktické dovednosti pro výuku geometrie prostřednictvím dalších tvořivých činností (papír, modelína, další stavebnice, kresba náčrtků).
Zaměříte se na samostatnou, párovou i skupinovou práci. 
Na zadaných úlohách si vyzkoušíte přizpůsobování náročnosti možnostem i nadání žáků tak, aby byli motivováni k objevování nejen při řízených, ale i spontánních a samostatných činnostech na stanovištích.

Cíl kurzu

Cílem vzdělávacího programu je prohloubení pedagogických kompetencí učitelů ke zjednodušení výuky geometrie na 2. stupni a doplnění jejich pedagogického portfolia o nové metodické materiály a didaktické pomůcky. 

Obsah kurzu v bodech:

 • Magformes geometrie (pojem, výhody)
 • využití stavebnice Magformers;
 • geometrické karty (2D a 3D geometrie);
 • práce s papírem, s modelínou, s magnetickými stavebnicemi (publikace Tvořivá geometrie);
 • mnohoúhelníky;
 • mnohostěny (například krychle, kvádr, jehlan, komolý jehlan, hranoly);
 • rotační tělesa (například válec, kužel, koule);
 • klasifikace trojúhelníků a čtyřúhelníků;
 • shodná zobrazení;
 • výpočty obvodů a obsahů rovinných útvarů;
 • výpočty povrchů a objemů prostorových útvarů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně