TV 87 Potraviny jako nástroje k upevnění zdraví 19.04.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:19. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Vzdělávací akce bude zaměřena na problematiku vlivu potravin a látek v nich obsažených na fyziologické procesy v těle člověka a normalizaci těchto procesů. Dále bude pojednáno o využití výše zmíněných potravin a látek v rámci prevence chorob a podpory zdraví. V průběhu akce budou dle probíraného tématu zařazeny dialogické metody, brainstormingové aktivity, výklad, testovací úlohy atd. V průběhu semináře budou využity elektronické materiály připravené autorkou. 1. a 2. hodina: Úvod do problematiky potravin a jejich složek s příznivým působením na fyziologii člověka – vymezení pojmů, historie, trendy ve výzkumu, přínosy a rizika atp.; 3. až 6. hodina:  Seznámení s vybranými potravinami a jejich obsahovými složkami v souvislosti se zdravotními přínosy a riziky pro člověka (látky sacharidové, lipidové, proteinové povahy, vitamíny, látky fenolové a terpenové povahy a jiné); 7. hodina: Seznámení se zdroji pro přípravu výukových materiálů, tipy pro výuku, náměty na didaktické materiály (literatura, webové stránky, výuková videa a další); 8. hodina: Diskuze s účastníky, dotazy, ověřovací test, závěrečné shrnutí

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem akce je rozšířit kompetence učitelů biologie, chemie, tělesné výchovy či předmětů rodinná výchova a výchova ke zdraví při výuce související s tématem výživy člověka. Během vzdělávací akce si účastnící prohloubí znalosti o výživě člověka, potravinách a jejich obsahových složkách a jejich vlivu na lidské zdraví.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně