Práce s žákem s poruchou autistického spektra v kontextu školního prostředí

Pořádá Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Termín:na klíč
Cena:3000 Kč za seminář

 
Absolvováním kurzu si pedagogičtí pracovníci rozšíří a obohatí dosavadní vědomosti, dovednosti a zkušenosti v oblasti práce se žáky s PAS, což umožní kvalitnější integraci těchto žáků do vzdělávání.
Kurz bude veden nejen teoreticky, ale i prakticky – s praktickými nácviky a ukázkami, využitím edukačních videí, rozebíráním kazuistik, výměnou zkušeností z praxe, ukázkou pomůcek, diskuzí k jednotlivým tématům.
Rozsah kurzu: 2 denní (16 hod)

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je prohloubení odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v oblasti asistence u žáků s poruchou autistického spektra.
Kontaktní email:odov.icv@mendelu.cz
Kontaktní tel.:545135210
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:asistenti pedagoga
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ