PP 603 Prezentace v klidu a pohodě 05.04.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:05. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Workshop pomůže zvládnout přípravu efektivního veřejného vystoupení, realizovat ho, získávat jistotu a zbavovat se případné trémy. Důraz je kladen na verbální a neverbální část projevu. Významnou složkou je trénink. Příprava prezentace (cíl, publikum, místo). Prezentující (dobrý a špatný projev, stres). Struktura (tvorba obsahu, pravidlo tří). Vizuál (úprava, nástroje, pravidla). Konstruktivní zpětná vazba.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je sebevědomější projev a prezentace toho nejdůležitějšího. To celé v klidu a pohodě prezentujícího.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně