PP 605 Aktivní učitel – Vyučovací hodiny s využitím techniky – jednoduše a zábavně 22.05.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:22. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář představí jednoduché a základní využití ICT (tablet, telefon, notebook, PC)  ve vyučování. V průběhu semináře si ukážeme možnosti jaké on-line nástroje zapojit do výuky.  Ukážeme si jaké programy/webové stránky využít na PC/notebooku a tipy na využití tabletu/telefonu ve výuce.  Dozvíte se, JAK ZAŘÍZENÍ OVLÁDAT, JAK ORGANIZOVAT TŘÍDU při práci s technologiemi.  Modelově si představíme předinstalované aplikace  v tabletu/telefonu ODPOČET, ZÁZNAMNÍK, FOTOAPARÁT, QR ČTEČKA a jejich spojení s výukovými metodami.   Další blok semináře představí některé VOLNĚ DOSTUPNÉ APLIKACE ale s nutností instalace. Předvedeme si online ORGANIZÉR VYUČOVACÍ HODINY vhodný pro interaktivní tabuli. Ukážeme si GENERÁTORY skládanek a kartiček, které usnadní práci a zatraktivní hodinu.   Projdeme WEBOVÉ STRÁNKY a ONLINE NÁSTROJE využitelné při přípravě. Vytvoříme si osmisměrku, křížovku, přeskládavačku, poloviční křížovku, domino, trimino. Zažijete si metodu SOLE a FLIPPED CLASSROOM ve spojení s tabletem nebo smartphonem.   Podrobněji si představíme QUIZZIZ a TARZII   Nástroje, které si zažijete vám mohou pomoci i při zavádění prvků nové informatiky do vašeho předmětu. Seminář je určen pro všechny učitele, kteří chtějí využít počítač pro tvorbu aktivit do hodin a začlenit do svých hodin tablet/telefon.   

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář pomůže s prvními kroky k zapojení ICT do výuky Seminář zvyšuje digitální gramotnost učitelů. Seminář motivuje učitele. Seminář modelově ukazuje začlenění do výuky. Seminář překoná počáteční obavy z použití ICT ve výuce. Seminář ukazuje jak rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat. Seminář ukazuje jak rozvíjet u žáků digitální kompetence. Seminář ukazuje možnosti zapojení nové informatiky.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně