PP 608 SELEKTIVNÍ A INDIKOVANÁ PREVENCE 04.04.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:04. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Obsahem je selektivní a indikovaná prevence, v první části seznámíme účastníky s tím, co to je vlastně selektivní a indikovaná prevence, jaké jsou jejich formy, kdy se využívají, jaké jsou jejich klady i zápory, kromě toho si účastníci budou sebezkušenostní formou seznámeni s těmito formami prevence. Upozorňujeme, že cílem semináře je seznámeni účastníků s principy indikované a selektivní prevence, k jejímu provádění je nutné specializační studium.   HODINA – teoretické vymezení, co to je selektivní a indikovaná prevence, jaké jsou jejich nástroje, jakým způsobem je zařadit do preventivních aktivit na škole. HODINA – selektivní prevence jako forma řízení vztahů ve třídě i ve škole, součástí je praktická ukázka formy selektivní prevence. HODINA – reflexivní část, debata nad praktickou ukázkou, lektor upozorňuje na další možnosti, které přináší selektivní prevence, účastníci pomocí sebezkušenosti se seznamují s programem selektivní prevence. HODINA – indikovaná prevence jako forma preventivních aktivit ve škole, součástí je praktická ukázka indikované prevence, práce se skupinou HODINA – reflexivní část, debata nad praktickou ukázkou, lektor upozorňuje na další možnosti, které přináší indikovaná prevence, účastníci pomocí sebezkušenosti se seznamuji s programem indikované prevence. HODINA – případová studie I., II. HODINA – případová studie III,. IV. HODINA – závěrečná debata a reflexivní část, odpovědi na dotazy. Závěrečná hodina je o zjištění toho, co si z tohoto vzdělávání odnášejí účastníci. Následně se vede debata, lektor odpovídá na další dotazy účastníků

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je seznámit účastníky s tím, co to je vlastně selektivní a indikovaná prevence, jaké jsou výhody toho, pokud se tyto formy prevence zařadí do života školy. Součástí jsou také praktické ukázky, kdy účastníci jsou seznamování pomocí sebezkušenosti s tím, co to je vlastně selektivní i indikovaná prevence, součástí jsou také případové studie.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně