PP 611 Zvládání obtížných situací při komunikaci s podřízenými, rodiči a studenty 09. a 10.05.2024, 09:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:09. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:5100

 
Zvládání obtížných situací ze školní praxe                                                 5 h             –  Základní typy obtížných situací             –  Jak reagovat na urážky             –  Základy vyjednávání             –  Fáze vyjednávacího procesu             –  Tipy a triky při vyjednávání             –  Řešení patových situací při vyjednávání             –  Seznámení s metodou BATNA             –  Modelové situace             Přesvědčivá argumentace                                                                            5 h             –  Pravidla přesvědčivé argumentace             –  Principy logické argumentace             –  Řečnické triky             –  Rozpoznání manipulace             –  Asertivní techniky jako obrana proti manipulaci             –  Modelové situace   Zvládání námitek                                                                                         6 h             –  Námitka jako projev zájmu             –  Techniky překonávání námitek             –  Vedení a usměrňování diskuse, zvládání námitek v týmu             –  Modelové situace

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je naučit účastníky profesionálně a pozitivně komunikovat se svým okolím – s kolegy, žáky, rodiči, apod., zejména v náročných situacích, které život přináší. Kurz je zaměřený na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně