PP 616 ADHD: vzdělávání žáků s poruchou pozornosti 22.05.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:22. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Účastníci se dozvědí především praktické informace, které pomohou včasně rozpoznat projevy ADHD, dále díky nim dokážou upravit podmínky vzdělávání tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte na jeho školní výsledky a také na jeho zařazení v kolektivu.Účastníci uslyší příklady řešení konkrétních konfliktních a krizových situací. Úvod – seznámení, vzájemná očekávání. Definice pojmu, etiologie, vývojová stadia, vztah mezi SPU a SPCH. Žádoucí ovlivnění ADHD  – (jak k dítěti přistupovat, realistická očekávání).  Praktické rady do školy – začlenění do kolektivu, přístup k dítěti, vzájemná spolupráce.  Praktické rady v době online výuky Asistent pedagoga – jeho pravomoc a povinnost, úloha ve třídě. Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD.  Relaxační techniky, představení metody biofeedbacku. Praktická cvičení, modelové situace. Kazuistiky dětí s ADHD. Závěrečná reflexe, diskuze a otázky

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího programu je přiblížit účastníkům problematiku ADHD s hyperaktivitou i bez hyperaktivity a lépe se v ní tak orientovat.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně