PP 618 Sociální psychologie v praxi 9.5.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:09. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář je zaměřen na využití sociální psychologie ve vzdělávání. Zaměřuje se na skupinové chování, teorii dyád, sociální vztahy. Klade důraz na využití fenoménů jako je skupinové myšlení, sociální lenivost, kognitivní disonance, mylná atribuce, chování davu, kulturní odlišnosti, skupinová polarizace a další v kontextu vzdělávání a práce s dospělými. 1.ICT ve vzdělávání, úvod (2 vyučovací hodiny) − Úvod do sociální psychologie − Experimenty v sociální psychologii − Nejvýznamější objevy v sociální psychologii 2. Skupiny (2 vyučovací hodiny) − Pojem skupina − Dynamika skupiny, role ve skupině, vývoj skupin − Skupinové myšlení, skupinová polarizace − Teorie davu 3. Fenomény v sociální psychologii (2 vyučovací hodiny) − Kognitivní disonance, falešná atribuce − Předsudky, postoje a názory − Behaviorální teorie, chování − Využití sociální psychologie ve vzdělávání 4. Využití sociální psychologie v praxi (2 vyučovací hodiny) − Sociální chování − Teorie dyád − Vztahy a jejich aspekty − Láska, její fáze, vztahové mýty

Doplňující informace:

Cíl akce:Po úspěšném absolvování semináře budou účastníci schopni: − Rozumět základním pojmům v sociální psychologii − Aplikovat metody sociální psychologie − Používat vybrané poznatky sociální psychologie v praxi − Umět využít vybrané metody sociální psychologie ve vzdělávání a školství
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ