PP 619 Work-life balance jako nástroj k dosažení životní spokojenosti aneb jak se stát pánem svého času – webinář 02.05.2024, 08:30–15:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:02. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Vysvětlení pojmů a nástrojů z oblasti řízení času jako prostředku pro dosažení životní spokojenosti, vyrovnaného pracovního i osobního života a možností následování osobní životní vize a mise. Použité techniky a aktivity: Prezentace, diskuse, výměna zkušeností, praktické příklady, řešení aktuálních problémů členů výukové skupiny, ukázková vyhodnocení a skupinová práce. vysvětlení základních pojmů z oblasti řízení času; výhody vyrovnaného pracovního i osobního života a možností jejich sladění 30 minut fungování mozku a jeho reakce na stres 30 minut emoce a jejich vliv na výkonnost, komunikaci a pocit životní spokojenosti 30 minut Přestávka 30 minut nastavení priorit, rozlišování mezi pracovními a osobními cíli. Uplatnění tohoto rozlišení v prostředí organizace i rodiny. 30 minut matice času a její praktické použití v pracovním i osobním životě 30 minut Přestávka 15  minut work-life balance prevence před vyhořením; práce ve skupinkách, řešení praktických problémů 2×45 minut Přestávka 30 minut řešení konfliktních situací vznikajících vlivem nefunkčního řízení času, přetížení, stresu, nevyrovnaného osobního a pracovního života 45 minut Přestávka 15 minut životní vize, mise a její následování 30 minut nastavení funkčních principů work-life balance a řízení času prostřednictvím mentoringu, koučinku a dalších nástrojů osobního rozvoje 45 minut

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci by měli být díky získaným informacím, znalostem a dovednostem schopni soustředit se na zachování nebo zlepšení rovnováhy v pracovním i osobním životě a nastavování priorit. Sestavením matice času se naučí rozlišovat mezi důležitými a naléhavými úkoly a optimálně rozdělovat čas způsobem umožňujícím sladění osobních a pracovních cílů.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:psychologové
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ