PP 620 Možnosti supervizí v kolektivech pedagogů 31.05.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:31. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
V semináři budou účastníci získávat základní údaje o supervizi jako účinném nástroji k zvládání většiny situací, které se mohou v pedagogických kolektivech vyskytnout. Seminář přiblíží nezbytné teoretické poznatky a podklady tak, aby se daly během výuky prakticky uchopit a vyzkoušet. Během semináře budou představeny běžné způsoby supervizí, také budou zmíněny jejich rizika v pedagogickém kolektivu. Hlavním nástrojem semináře bude vzájemná komunikace a přehrávání modelových situací typických ve vzdělávacím procesu, příkladně: syndrom vyhoření, konfliktní vztahy, systémové nedostatky při vzdělávání, nežádoucí chování žáků apod. Co je supervize? (1 hod., základní představení) Supervize ve školním prostředí (1 hod., výhody a rizika supervizí) Jak vzájemně sdílet? (2 hod., možnosti otevřené komunikace mezi pedagogy) Supervize v praxi (4 hod., konkrétní kazuistiky, praktické a sebezkušenostní aktivity)

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit se teoreticky s tím, jaké výhody může mít supervize pro týmy pedagogů. Získatpraktický náhled přenositelný do vlastní pedagogické praxe. Každý účastník bude mít možnost sdílet vlastní profesní hodnoty, situace a praktické potřeby. Naučit se hledat způsoby, jak vlastní práci obohatit a nevzdat se profesního růstu a získávání sebejistoty.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:psychologové
učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně