PP 621 Profesní kompetence pedagoga – webinář 14.05.2024, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:14. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
 Charakteristika současného žáka a učitele se proměňuje v čase. Jaký by měl být učitel současnosti? Co očekává učitel, co žáci, co rodiče a co společnost? Sociálně psychologické dovednosti jsou předpokladem úspěšné práce s žáky/skupinou/třídou, (komunikační dovednosti, výchovné a pedagogické dovednosti). Je třeba cíleně utvářet vlastní autoritu a dobré vztahy se žáky. Jaké dovednosti tomu napomáhají?  Vyzkoušíme metody usnadňující práci s žáky a kolektivem třídy. Učitel a žák současnosti. Charakteristika současného žáka a učitele. Jaký by měl být učitel současnosti? Co očekává učitel, co žáci, co rodiče a co společnost? Účinný výchovný styl pedagoga –  test sebereflexe.  Pravidla účinného výchovného stylu.       1 hod Přestávka 15 minut Klíčové dovednosti učitele. Sociálně psychologické dovednosti jako předpoklad úspěšné práce s žáky/skupinou/třídou, komunikační dovednosti, výchovné a pedagogické dovednosti, jak utvářet vlastní autoritu a dobré vztahy se žáky.   2 hod Přestávka 15 minut Metody k posílení role pedagoga při výchově a vzdělávání.  Metody usnadňující práci s žáky a kolektivem třídy.    1 hod

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitel si osvojí kompetence, které napomáhají přirozené autoritě a vyladění pozitivního klimaty třídy.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně