PP 625 Osobnostní typologie pro týmovou spolupráci a chování ve stresových podmínkách – webinář 18.04.2024, 08:30–15:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:18. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Vysvětlení základních pojmů z oblasti osobnostní typologie, práce se stresem a emocemi, fungování mozku ve stresových situacích. Důvody existence a možnosti rozpoznání různých osobnostních typů a jejich specifika. Použité techniky a aktivity: Prezentace, diskuse, výměna zkušeností, praktické příklady, řešení aktuálních problémů členů výukové skupiny, ukázková vyhodnocení a skupinová práce. Osnova akce vysvětlení základních pojmů; důvody odlišného chování u různých typů osobností 30 minut typy stresu a jeho vznik, fungování mozku a jeho reakce na stres 30 minut emoce a jejich vytváření a zvládání, vliv na výkonnost, komunikaci 30 minut Přestávka 30 minut základní typy osobností, možnosti a výhody jejich rozpoznání 30 minut vznik stresu a reakce na stres dle osobnostního typu 30 minut nalezení individuálního osobnostního typu – ukázkové vyhodnocení a skupinová práce 45 minut Přestávka 30 minut interakce mezi různými osobnostními typy, rizika a výhody; práce ve skupinkách, řešení praktických problémů 2×45 minut Přestávka 30 minut priority v osobní motivaci dle probrané typologie, možnosti individuálního osobního rozvoje při využití mentoringu, koučinku či dodatečného vzdělávání 30 minut srovnání různých metodik zabývajících se osobnostní typologií a možnosti jejich využití 30 minut

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci by měli být díky získaným informacím, znalostem a dovednostem schopni rozpoznat svůj individuální osobnostní typ, jeho silné stránky a omezení. Naučí se pracovat se stresem a emocemi, využívat naplno svůj potenciál a zlepšit svou komunikaci a spolupráci s kolegy či nadřízenými.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ