ČJ 340 Výuka českého jazyka a literatury s využitím formativního hodnocení 13.06.2024, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:13. 06. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Kurz aplikuje poznatky formativního hodnocení na výuku českého jazyka a literatury. V první části kurzu se účastníci seznámí se základními prvky formativního hodnocení (zjistíme především, že formativní hodnocení není jen hodnocení, ale je to přístup k výuce). Dále si vybereme zajímavé aktivity, které lze aplikovat ve výuce českého jazyka, a to jak v mluvnici, stylistice, tak literatuře. V semináři si účastníci na vlastní kůži vyzkouší množství aktivit, které budou moci následně využít ve svých hodinách. Cílem je pomoci účastníkům se zaváděním formativního hodnocení do výuky češtiny, ale také ukázat, že mnoho učitelů již techniky formativního hodnocení využívá, aniž by to sami věděli. Přivítání, představení konceptu semináře, úvod o formativním hodnocení (1 h) Představení konkrétních metod formativního hodnocení, které lze využít ve výuce       (2,5 h) Ukázka různých vyzkoušených aktivit do hodin mluvnice, stylistiky a literatury.  (4 h) Závěrečná diskuze, sdílení dobré praxe, dotazy, ujasňování metodiky jednotlivých aktivit (1 h)

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je, aby si účastníci ujasnili pojem formativní hodnocení a postupně zkusili prvky FH komponovat do svých hodin. Dalším cílem je inspirovat účastníky a předložit jim určité množství aktivit a technik do hodin.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitel – metodik prevence
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně