ČJ 341 Poezie a pět smyslů 30.05.2024, 10:00–13:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:30. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Záměrem semináře je inspirovat učitele příklady, jak je možno netradičním způsobem seznamovat žáky s poezií. Na názorných ukázkách si prakticky vyzkoušejí, jak básnické texty působí na jednotlivé smysly i na více smyslů pohromadě. Zaměříme se i na humor a nonsens v poezii, na vazbu poezie s hudbou a vybrané písňové texty. Prakticky si vyzkoušíme možnosti práce s ilustrací a obrazem (grafická poezie, kaligramy) a možnosti rozvíjení fantazie žáků a jejich vlastní tvorby.  Zřetel bude brán na mezipředmětové vztahy. Motivace a aktivizace dětských čtenářů. Vytváření čtenářského vkusu, smysl pro krásu jazyka. Rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání.                                          0,5 h Práce s texty, v nichž hraje významnou úlohu chuť a čich (J. Žáček, J. Dědeček, J. Havel, Z. Svěrák, J. Suchý aj.) 1 h Poezie a hmatový vjem (např. J. Skácel, M. Lukešová aj.) Vnímání poezie zrakem – grafická poezie, kaligramy, limerik, spojení obrazu a básně, ilustrace, rozvíjení představivosti při četbě básně 1 h Poezie určená k hlasitému čtení, zhudebněná poezie, písňový text Spojení více smyslů v jedné básni. Filmová podoba básnického díla aj. 1 h Evaluace, sdílení zkušeností, závěr             0,5 h

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je seznámit učitele s možnostmi, jak žáky nadchnout pro poezii. Ukázat jim, jak je možno pracovat s básnickým textem a co v něm mohou nalézt. Interpretace básně může být žákům prezentována zajímavou formou od jednoduchých textů přes porozumění náročnějším básním až k  vlastní žíkovské tvorbě. Některé aktivity si účastníci prakticky vyzkoušejí.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně