ČJ 345 Sportovní text jako prostředek k rozvoji čtenářských a jazykových dovedností – webinář 23.04.2024, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:23. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Předmětem programu je využití textů se sportovní tematikou při rozvíjení a prohlubování čtenářských a jazykových dovedností ve výuce českého jazyka a literatury. Autentické sportovní texty jsou pro řadu žáků tematicky velmi atraktivní, využívá se tak téma se silným motivačním nábojem, což umožňuje efektivnější osvojování čtenářských dovedností žáky. Účastníci získají základní orientaci v rozmanitosti sportovních textů, předmětem práce jsou rovněž cesty k překonávání obav žáků i učitelů z neporozumění sportovním textům. Vzdělávací program je zaměřen na získání dovedností učitelů potřebných k využití sportovních textů k rozvoji čtenářských a jazykových dovedností, pozornost bude věnována také samostatné tvorbě úloh odvozených od sportovních textů s vedením lektora. rozmanitost forem sportovních textů (sport v umělecké literatuře, knihy o sportovcích a sportovních událostech, texty o sportovních odvětvích a jejich pravidlech, texty o průběhu sportovních akcí a utkání, on-line reportáže, výsledkové texty …); (45 minut) jak překonat obavy žáků (i některých učitelů), že sportovnímu textu neporozumí; (45 minut) Přestávka 30 minut nápady na práci se sportovními texty (dva typy textů současně, tabulky, výsledky, komplexní úlohy nebo svazky úloh k vybrané sportovní události, interdisciplinární žákovské projekty); (45 minut) uplatnění různých typů úloh při práci se sportovními texty (samostatná práce s vedením lektora). (45 minut)

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s potenciálem textů se sportovní tematikou při rozvoji čtenářských a jazykových dovedností. Obsahovým cílem je naučit účastníky využívat možné metody práce se sportovními texty včetně tvorby úloh odvozených od těchto textů. Znalosti a dovednosti získané absolvováním programu uplatní jeho účastníci v běžné výuce i při přípravě žáků na ověřování čtenářských a jazykových dovedností různými formami zkoušek. Program rovněž směřuje k praktickému využití interdisciplinárních souvislostí.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU