AJ 352 Angličtina v pohybu (Jak se učit jazyk atraktivní formou) 16.05.2024, 09:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:16. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Zaměříme se na několik základních skupin, hry pohybové, s pohybem, tleskací, pohybově komunikační a prstové hříčky. Ukážeme si jejich charakteristiku, možnosti jejich využití a jejich přínos.   Učitelé se naučí, jak využít tyto atraktivní hry pro rozvoj kvalitní výslovnosti, přiměřené gramatiky, rozšíření slovní zásoby v přirozeném proudu komunikace, ale také soustředění, paměť a smysl pro pravidla a fair play.   Přehled témat výuky a časová dotace: Úvod                                                                                                (20min) Seznámení s možnostmi, posouzení stávající praxe, analýza problémů. Příklady dobré praxe, stanovení podmínek, za kterých se žáci mohou zapojit Prstové hříčky                                                                                  (70min) Hry, které dětem pomáhají rozvíjet nejen jazykové dovednosti, ale také jemnou motoriku prstů, paměť, soustředění. Naučíme se používat prstové loutky. (Five little ladybirds, Kittens, Butterfly, Caterpillars plus některá sezóní hra etc.) Pohybové hry a hry s pohybem                                                       (90min) Seznámíme se s několika základními typy pohybových her (kruhové, frontální, rozptylové – Cat and mouse, Kite, Little Witch, Tigers, Terrible crocodile, Balloons, Piggie, rabbit, wolf, Catch, don’t catch) Tleskací hry                                                                                     (90min) Tleskací hry vyžadují spolupráci dvojic i větších skupin, poskytují zapamatování textu díky rytmu, a také zážitku dětí (Water, ice, gas, Pencil clapping game, 7 clapping game, Days of the week, Fruit game, Opposite chant) Hry s pohybem                                                                                 (80min) Několik her s pohybem dětem navozuje získání pozornosti a propojení mozkových hemisfér pro soustředění (lateralita) (Monsters, My hands, Everybody do this The moving song). Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatků                                            (10min) Účastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na základě vlastní praxe.

Doplňující informace:

Cíl akce:Angličtina pro žáky musí nabízet prvky, které zapadají do vlastností jejich vývoje. Pro děti je tedy vlastní to, že nedokáží dlouho sedět, potřebují pohyb k tomu, aby se jejich pozornost, a tím i výkon, aktivizovaly. Proč toho tedy nevyužít a nenabídnout pohybové aktivity, při kterých se učí a procvičují si jazyk? Kurz naučí účastníky plánovat a zařazovat vhodné pohybové aktivity tak, aby zároveň u dětí docházelo k rozvoji jazyka. Tento způsob intenzivně přispívá k tzv. automatizaci používaného jazyka, protože se při nich žáci soustřeďují hlavně na zvládnutí pohybové složky, tu jazykovou tak přesouvají do podvědomí, odkud se automaticky vybavuje. Pokud využijeme obsahově vhodný materiál, můžeme docílit zvládnutí velkého množství slovní zásoby, stejně jako gramatických struktur, či správné výslovnosti. Pohyb, radost z něj, výzva a pocit zážitku toto učení ještě umocní.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně