PP 627 Projektové knihy aneb Jak docílit efektivního uchování obsahu učiva 29.04.2024, 09:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:29. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Učitelé se naučí využívat výtvarné a pracovní techniky ke zpracování důležitého obsahu učiva). Aby si žáci tyto znalosti pamatovali, musí s nimi umět pracovat, zaznamenat je tak, aby se k nim rádi vraceli. Učitelé se naučí nejen připravovat podrobné projekty, ale vyzkouší si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály shromáždit a zpracovat, jak žáky pro práci připravit, jak vyrobit přehledy sesbíraných údajů, jak pracovat s výtvarnými a pracovními technikami.   Struktura kurzu: Seznámení s technikou práce   (90min), Popis přípravy materiálu (rozsah znalostí žáků o zvoleném tématu), popis jejich zpracování do tzv. projektové knihy za pomoci výtvarných technik, diskuze o možnostech a benefitech tohoto postupu. Účastníci se učí shromažďovat údaje k vybranému tématu Seznámení s výtvarnými technikami   (180min) Výtvarná práce s papírem seznamuje s technikami výroby tzv. minibooks. Příprava papírového formátu pro budoucí projektovou knihu, skládání papíru do atraktivního formátu miniknížek a ilustrativní kresba s popisky a doprovodnými texty, zaznamenání poznatků, zakomponování do celku (tedy projektové knihy). Příprava a plánování vlastní knihy   (45min) Výběr tématu, zvolení oblastí, které v knize budou uvedeny (znalosti), delegování úkolů, výběr formátů. Diskuze nad možnostmi techniky (45min)  Zhodnocení přínosu, výhod, ale i odhalení možných slabých míst a jak  je eliminovat

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího programu je naučit učitele využívat techniku projektových knížek pro výběr, upevnění a zapamatovaní faktů, důležitých dat, hodnot, definic, poznatků naučit je shrnovat tyto poznatky tak, aby se jejich sběrem a zpracováním žáci naučili komplexnímu přístupu a rádi se k tomuto obsahu vraceli. inspirovat je k přemýšlení o možnostech kombinace jednotlivých druhů znalostí (slovní zásoba, fráze a gramatické struktury vět, fakta) technika je vysoce využitelná pro jakýkoli školní předmět. Obsah kurzu také podporuje cíle metody CLIL (propojení znalostí z více oblastí).
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé speciálních škol
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ