M 319 Práce s chybou ve vyučování matematice – webinář 09.04.2024, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:09. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Práce učitele s chybou je jedním z důležitých témat souvisejících se změnami v českém školství. Seminář o nezdaru, chybě a překážkách ve vyučování matematice seznamuje se základními pohledy na tyto pojmy důležitými jak pro školu, tak i v běžném životě. Kromě charakteristik a klasifikace jednotlivých pojmů je velká pozornost věnována také práci učitele s chybou a překážkou a možnostem jejich odstraňování. Seminář obsahuje řadu ilustrujících příkladů, které si kladou za cíl usnadnit účastníkům porozumění myšlenkám, které jsou v semináři diskutovány. Přístup k chybě ve vyučování matematice (30 minut) Nezdar – chyba – překážka (70 minut) Přestávka 30 minut Výuková prostředí založená na práci s chybou (60 minut) Závěrečná diskuse (20 minut)

Doplňující informace:

Cíl akce:Ukázat na konkrétních případech rozdíly ve vlivu různých typů chyb a překážek a různé práce s nimi možnosti, které jejich vhodné využití přináší pro zvyšování znalostí a dovedností různých věkových kategorií žáků.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně