ZŠ 135 Pohybové hry a aktivity v přírodě pro děti předškolního a mladšího školního věku (venku) 07.06.2024, 09:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:07. 06. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář je zaměřen na rozvoj pohybových schopností a dovedností (lokomočních, manipulačních aj.) u dětí předškolního a mladšího školního věku. Tyto hry jsou situovány do venkovního prostředí (příroda, dětské hřiště, zahrada mateřské či základní školy). Seminář je založen na participaci všech účastníků, kteří se aktivně zapojí do nácviku pohybových her a aktivit v přírodě. Všechny prezentované hry a činnosti které jsou v praxi ověřeny a lze je zařadit do vzdělávací nabídky v mateřské škole a do vzdělávání na prvním stupni základní školy.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího programu je nabídnout učitelkám mateřských škol, učitelkám prvního stupně základních škol, pedagogům volného času a vychovatelům v dětských zařízeních, didaktické postupy jak u dětí a žáků rozvíjet pohybové schopností a dovedností, fyzickou a psychickou zdatnosti, lokomočních a manipulačních dovedností za pomoci her, aktivit a činností ve venkovních prostředích prostředí (příroda, dětské hřiště, zahrada mateřské či základní školy).
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ