BI 149 Jak rostliny reagují na chlad a mráz? Od buněčné úrovně až po ekosystém. 26.04.2024, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:26. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Chladové (>0°C) a mrazové (<0°C) teploty jsou stresovými faktory, které významně ovlivňují metabolismus rostlinných buněk. U neodolných druhů rostlin často způsobují poškození buněk a mohou vést až k jejich smrti. Některé druhy rostlin si však vyvinuly účinné adaptační mechanismy, které jim umožňují tyto stresové faktory překonávat.      Významným adaptačním mechanismem je proces otužování vůči mrazovým teplo-tám, tj. (1) vyhnutí se zmrznutí díky podchlazení, nebo (2) lokalizace tvorby ledových krystalů do těch buněčných struktur, které tolerují mrznutí a tvorbu ledu bez poškození buněk. U kryotolerantních druhů rostlin vůbec nedochází k tvorbě ledových krystalů ani při velmi nízkých teplotách - voda přechází do amorfního stavu.      Přednáška je zaměřena na vzdělávání učitelů gymnázií a SŠ, příp. nadaných studentů v oborech biologie, ekologie a zeměpis. Primární a sekundární poškození rostlin chladem Fyzikálně-chemické děje probíhající v rostlinách a ve stélkách lišejníků při zmrznutí Mrznutí na úrovni pletiv a buněk      Nukleace ledu Fyziologické mechanismy tvořící toleranci/resistenci vůči chladu a mrazu Mechanismy mrazové odolnosti       Mechanismy vyhnutí se mrznutí       Mechanismy mrazové tolerance        Cykly opakovaného mrznutí a tání   Aklimace na chladové a mrazové teploty Metody studia vlivu chladových a mrazových teplot na polární autotrofy Inhibice primárních procesů fotosyntézy nízkými teplotami

Doplňující informace:

Cíl akce:Poskytnout SŠ učitelům aktuální poznatky pro sebevzdělávání a odborný růst.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně