BI 150 DNA – Jazyk života, který se učíme číst a psát 09.04.2024, 10:00–15:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:09. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Seznámení se nebo hlubší porozumění tématu DNA, genetické informace živých tvorů. Porozumíme tomu, jak DNA kóduje funkce buněk a organismů. Následně si uděláme přehled o tom, jak vědci DNA přepisují, proč, a k čemu to může sloužit. Seminář bude pojat formou interaktivní přednášky a navazující workshop jako aktivní reflexe ve skupinkách, kdy frekventanti využijí nabyté znalosti k sestavení vlastních genetických okruhů (na papíře, LEGO jako inspirace).

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz má za cíl výšit povědomí o vědním oboru Bioinženýrství a zlepšit chápání DNA jakožto nositele genetické informace (u učitelů, s přenosem na žáky ve výuce Biologie na školách).
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně