IT 41 Značkovací jazyk XML 13.05.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:13. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
V rámci akce bude realizován výklad s následnou diskuzí, přičemž bude demonstrováno využití XML v praxi. Historie značkovacích jazyků Značkovací jazyk XML, jmenné prostory, entity Schémata v XML, DTD, XML Schema Parsování XML dokumentů, SAX, DOM

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je osvojení znalosti základní terminologie a základní problematiky v oblasti značkovacího jazyka XML s důrazem na schopnost využít získané znalosti v praxi. Absolventi budou umět popsat význam značkovacích jazyků a zejména značkovacího jazyka XML, budou znát syntaxi značkovacího jazyka XML a budou schopni definovat požadavky na logickou strukturu těchto dokumentů.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně