IT 42 Značkovací jazyk XML pro mírně pokročilé 16.05.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:16. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
V rámci akce bude realizován výklad s následnou diskuzí, přičemž bude demonstrováno využití XML v praxi. Navigace a dotazování v XML dokumentech, XPath, XQuery Hypertextové odkazy v XML dokumentech, XLink, XPointer Transformování a formátování XML dokumentů, XSL, XSLT, XSL FO Web services, SOAP, UDDI, WSDL Aplikace XML

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je osvojení znalosti pokročilých technologií souvisejících se značkovacím jazykem XML. Absolventi budou schopni popsat význam vybraných pokročilých technologií souvisejících se značkovacím jazykem XM.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně