IT 45 Využití ICT ve vzdělávání 10.5.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:10. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář je zaměřený na využití informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) ve vzdělávání. Zabývá se přípravou, efektivním řízením a vyhodnocováním užívání ICT v oblasti vzdělávání. Program akcentuje zejména didaktické aspekty aplikace ICT ve výuce, ale i aplikace v řízení vzdělávacích organizací a v projektovém řízení. Stěžejní linií programu je seznámení s možnostmi současných ICT platforem. 1.ICT ve vzdělávání, úvod (2 vyučovací hodiny) − Informační a komunikační technologie obecně, současné trendy v průmyslu a obchodu − Informační technologie ve školství, jejich využívání, přehled jednotlivých platforem, digitalizace − Uvedení nové metody – Virtuální Co-teaching, popis, teoretický koncept − Aplikace ICT v různých vzdělávacích prostředích 2. Nejnovější poznatky o využívání ICT ve vzdělávání (2 vyučovací hodiny) − Otevřené online kurzy (MOOCs) – (korporátní, veřejné) − cloudové LMS (cloudové learningové systémy), − gamifikace, − personalized learning (vzdělávání sestavené na míru zaměstnanci), − mikroučení a mikrokurzy, − online semináře (webináře, videosemináře, mobilní semináře), − online konference (videokonference, webkonference, mobilní konference), − sociální sítě, − rozšířená realita a virtuální realita, − online kooperace (chat, sdílení projektů, okamžité připomínkování), − mobilní učení (mobile learning). − Přehled nejnovějších studií, zabývajících se využitím ICT ve vzdělávání 3. Didaktické metody s použitím ICT (2 vyučovací hodiny) − Využití virtuálního co-teachingu, metody, strategie, praktické ukázky − Metoda převrácené učebny – praktická aplikace na všech typech škol − Využití ICT platforem v různých oblastech vzdělávání, modelové hodiny (chatGPT) − Úspěšnost a vyhodnocení ICT projektů zaměřených na zlepšení výuky 4. Kyberbezpečnost (2 vyučovací hodiny) − Kyberbezpečnost, úvod do problematiky − Etický hacking, ukázky základních technik (SQLInjection, sociální inženýrství atd.) − Bezpečnost dat − GDPR v praxi

Doplňující informace:

Cíl akce:Po úspěšném absolvování semináře budou účastníci schopni: − porozumět odborným pojmům z oblasti ICT a digitalizace; − pochopit podstatu využívání ICT ve vzdělávání, principy a různé strategie; − orientovat se v metodologii využívání ICT ve vzdělávání; − orientovat se v nových informačních a komunikačních technologiích, mobilních platformách; − porozumět metodě virtuálního co-teachingu a umět ji využít v praxi; − vyhodnotit efektivitu používání moderních ICT technologií; − zhodnotit úspěšnost využívání ICT ve vzdělávání; − umět aplikovat při využívání ICT ve vzdělávání základní zásady kyberbezpečnosti.  
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně