NJ 143 Dramapedagogika ve výuce němčiny 22.05.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:22. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
V tomto hravém semináři se blíže podíváme na prostředky dramatické výchovy a ukážeme si, jak je můžeme využít ve výuce němčiny – pantomimu, rolové a improvizační hry, práci s hlasem, s rekvizitami a další možnosti, které mohou němčinu udělat přístupnou i pro studenty, kteří jsou při klasické výuce spíše slabší či pasivnější. Tím, že studenti komunikují v určité roli, a ne sami za sebe, je pro ně často jednodušší se vyjádřit. Vyzkoušíme si celou řadu aktivit, s jejichž pomocí můžeme u studentů rozvíjet slovní zásobu, gramatiku, výslovnost, ale i psaní či mluvení, a zamyslíme se nad tím, jak studentům pomoci překonávat strach z chyb. Nejprve se podíváme na naše zkušenosti s prostředky dramapedagogiky  (pantomimou, rolovými a improvizačními hrami, prací s hlasem a rekvizitami) a zamyslíme se nad tím, jak mohou aktivity vycházející z dramapedagogiky proces učení u studentů podpořit. (2 hod.)  Vyzkoušíme si řadu aktivit a her, pomocí kterých můžeme pracovat s dynamikou skupiny, procvičovat gramatické struktury, výslovnost, slovní zásobu i plynulost mluveného projevu. (5 hod.) Ukážeme si, jak můžeme studentům pomoci se do představovaných aktivit bez obav zapojit. (1 hod.)

Doplňující informace:

Cíl akce:Poznat řadu dramapedagogických aktivit, které studentům pomáhají upevnit si probírané učivo tím, že ho hned používají v zástupných situacích. Uvědomit si výhody celostního učení a zapojení pohybu do výuky němčiny.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně