NJ 144 Co nabízí web učiteli němčiny 28.05.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:28. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář představí rozličné internetové zdroje původu českého, německého, rakouského i švýcarského a odjinud. Jedná se o stránky určené pro učitele DaF ve světě, pro učitele němčiny jako mateřského jazyka a konečně nástroje pro výuku nezamýšlené, ale velmi dobře využitelné. Jejich obsahem jsou motivační materiály založené na obrazu, zvuku a textu, herní aktivity, lexikální vyhledávače a slovníky (výkladové, synonymní aj.), webové literární antologie, zásobníky výukových materiálů, portály pro jazykovou výuku předškolních dětí a jiné užitečné nástroje, které zatraktivní výuku a pomohou učiteli. Tyto nástroje nejsou určeny výhradně žákům, ale mají být také prostředkem proti syndromu vyhoření učitele.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je seznámit učitele se zdroji nových, jinak koncipovaných materiálů, než podle jakých běžně vyučují a pomoci jim didaktizovat i obsah určený rodilým mluvčím. Didaktizace má tyto formy: analýzy morfémů pomocí generátoru rýmů a práce s morfémy při kreativním psaní, komparace obsahů německých a českých serverů na stejné téma, verbalizace obrazu (Drudel), vytváření křížovek pomocí generátoru v závislosti na tématu výuky, tvorba jazykových hravých úkolů pro úvod hodiny (Wortgitter, Brückenwörter), kreativní psaní komiksů do šablon a elektronické sdílení výsledků (stripgenerator), vytváření testových úloh šitých na míru (lingofox) inspirace didaktizovanými materiály kolegů ve světě (pinterst) práce s interaktivními slepými mapami zaměřenými na zajímavé lokality německého jazykového prostoru, ukázat žákům, jak odstranit jazykové chyby pomocí software, ad.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně