ZSV 77 Existence, úzkost, naděje. Uvedení do filosofie existence 11.06.2024, 9:30–14:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:11. 06. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Seznámit formou přehledu a konkrétních textových dokladů s hlavními rysy a aktéry filosofie existence, jednoho z nejvlivnějších a nejatraktivnějších filosofických směrů 20. století, který je stále živý a inspirativní právě pro dnešní dobu. Søren Kierkegaard, Pojem úzkosti: otec zakladatel filosofie existence (přednáška, 1 hod.) Albert Camus, Mýtus o Sisyfovi: absurdita revolta jedince (přednáška, 1 hod.) J. P. Sartre, Bytí a nicota: člověk je odsouzený ke svobodě (textový seminář, 1 hod.) Gabriel Marcel: filosofie naděje (přednáška, 1 hod.) Karl Jaspers, Mezní situace: jedinec v mezních situacích (textový seminář, 1 hod.) Martin Heidegger, Bytí a čas: člověk je vržený rozvrh (přednáška, 1 hod.)

Doplňující informace:

Cíl akce:Inspirovat studující k zájmu o filosofii a poskytnout jim nenásilnou formou inspiraci, naději a útěchu pro vedení svých osobních životů.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé speciálních škol
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně