ZSV 78 Velmocenská politika, mezinárodní řád a bezpečnost světa: je válka v Evropě předzvěstí nastupujících chmurných vyhlídek, nebo i nadále budeme žít v podmínkách míru a vzájemného porozumění mezi národy? 06.06.2024, 9:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:06. 06. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Frekventanti získají základní odborné znalosti o předpokladech, kontextech a důsledcích aktivit velmocenských států (velmocí) v široké perspektivě mezinárodní bezpečnosti a politiky – Velmoc, řád a bezpečnost (konceptuální a teoretické vymezení mezinárodní politiky);   – Konflikt v mezinárodní politice (příčiny konfliktů a jejich prevence/řešení);   – Způsoby zachovávání a udržování míru (historicko-bezpečnostní exkurz);   – Vyzyvatelé bezpečnosti a řádu světa (modality konfliktnosti v 21. století).  

Doplňující informace:

Cíl akce:Dostatečně vybavit frekventanty racionálními (vědeckými) poznatky, aby mohli: – pochopit fenomén velmocenských států v historickém i současném mezinárodně-politickém kontextu; – porozumět mnohovrstevnatosti fenoménu velmocenských států, včetně s tím spojených (nečernobílých) bezpečnostních implikací; – rozlišovat motivace chování jednotlivých velmocí v mezinárodním systému a chápat tak podstatu povahy mezinárodního řádu a jeho změny.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně