ZSV 81 Propaganda, manipulace, fake news… Jak se orientovat ve světě informací? 16.05.2024, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:16. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Přednáška/seminář s dialogickou metodou výuky a konkrétními příklady mediální manipulace za využití ilustrací v PowerPointu. Role masmédií ve společnosti (2 hodiny) Druhy a příklady mediálních manipulací (propaganda, reklama, hoax, fake news…) (4 hodiny)  Kritéria důvěryhodnosti informací a informačních zdrojů (2 hodiny)

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastnící budou seznámeni s významem masmédií ve společnosti, příklady mediálních manipulací, jejich možnými příčinami a měli by být následně schopni rozlišovat převážně důvěryhodné informace a informační zdroje od nedůvěryhodných.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně