D 160 Československo na rozhraní dvou totalit – webinář 12.03.2024, 09:00–12:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:12. 03. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Seminář se zaměří na komplexní představení poválečného období omezené limitované demokracie v povalečném Československu 1945–1948. Na jedné straně bude popsán proces vyrovnávání se s tíživým dědictvím nacistického totalitního systému. Úvodem kurzu budou účastníci seznámeni s výsledky nejnovějšího bádání na toto téma (např. fenomén národní očisty) a relevantní literaturou k danému tématu. Poté bude postupně analyzován nový nastupující totalitní systém v podobě komunistické ideologie. Současně budou analyzovány i společné kořeny komunistického a nacistického hnutí. Budou porovnány shody a rozdíly v jejich ideologii (tzv. politické náboženství – „ve jménu strany a vůdce“) ale také v jejich každodenní praxi. Seminář se následně zaměří na příčiny úspěchu komunistického hnutí v ČSR a proces upevňování politické moci. Značná pozornost bude věnována rovněž období po únoru 1948, kdy došlo k procesu likvidace možný odpůrců režimu a transformace v totalitní režim. Fenomén protektorátní minulosti a představy československého odboje o novém poválečném politickém systému (1 vyuč. hod) Socializující a lidová demokracie: hlavní znaky systému (1 vyuč. hod) Národní fronta (1 vyuč. hod) Obrozená Národní fronta a představy KSČ o ideálním uspořádání státu versus politická realita poválečného Československa (1 vyuč. hod)

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je přiblížit posluchačům a zájemcům období Třetí Československé republiky (1945−48), kdy se společnost vyrovnávala s dědictvím druhé světové války a kdy dochází k postupnému budování nového systému vedoucí ke komunistické totalitě. Získané poznatky budou moci posluchači využít v rámci své výuky.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně