FY 141 Nanomateriály Bude upřesněn

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:01. 02. 2025
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Během přednášky budou učitelé seznámeni se základními fenomény nanotechnologií a nanověd. Dále budou informováni o důležitosti celého tématu a to z hlediska jak aplikací, tak možných rizik. V další části dostanou návody na praktické pokusy a podle možností budou předvedeny konkrétní demonstrační experimenty nebo aspoň ukázány vzorky nanomateriálů. V závěru proběhne diskuse na dané téma se zaměřením na zpřístupnění atraktivního tématu studentům. 1. hodina – seznámení s tématem 2.-3. hodina – vybrané části teorie 3.-5. hodina – praktické aplikace a rizika 6.-7. hodina – experimenty a praktická výuka 8. hodina – diskuse

Doplňující informace:

Cíl akce:Nanotechnologie jsou velkým fenoménem dneška a budou důležité i v budoucnosti.ČR je navíc jednou z velmocí v této oblasti.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně