TV 88 Aby tělocvik bavil i „nesporťáky“ 25.04.2024, 9:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:25. 04. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Méně tradiční metody v tělesné výchově, didaktické a pohybové hry, psychomotorické činnosti, organizace hodiny z pohledu řídících stylů a sociálně-interakčních forem, podpora motivace žáka a prostor pro sdílení. Konkrétně: nabídka alternativ a dobré praxe pro jednotlivé části hodiny TV (rušná, průpravná, hlavní a závěrečná část), emoční křivka – tělesná výchova jako zdroj emocí, žákova motivace v TV a jak ji podpořit, pohybové hry a psychomotorické činnosti jako prostředek naplňování vzdělávacích cílů, rozvoj tělesné zdatnosti a obratnosti herními formami – deskové a společenské hry jako součást cvičení na stanovištích a kruhového tréninku, zpětná vazba v tělesné výchově – časově nenáročné techniky s využitím pohybu a těla, prostor pro sdílení nezdarů, obav, otázek nebo naopak didaktických a metodických úspěchů.

Doplňující informace:

Cíl akce:Nabídnout škálu konkrétních méně tradičních pohybových činností a didaktických her, jejichž cílem je rozvoj zdatnosti atraktivní formou, podpoření vnitřní motivace k pohybu žáků, především těch, kteří nejsou výkonově zaměření a poskytnout škálu pohybových činností rozvíjejících sebeuvědomění, empatii, spolupráci a kreativitu.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně